Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Ochranné sanační čerpání III na lokalitě Dvorce 02 společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Ochranné sanační čerpání na lokalitě ČS PHM Pardubice-Chrudimská společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Ochranné sanační čerpání na lokalitě ČS PHM Přelouč společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Pokračování supervize akce „Sanační čerpání pro zamezení šíření kontaminace podzemních vod z areálu koksovny Jan Šverma“
VZ malého rozsahu Zadáno
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno
poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Prodloužení nájmu směrovačů pro Ministerstvo financí a Finanční správu o 3 měsíce
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění ochranného sanačního čerpání na lokalitě DS PHM Jičín, sektor II společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění ochranného sanačního čerpání ve společnosti BENZINA, s.r.o., lokalita DS PHM Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice – vrty NP 546 a NP 805“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Václavovice, Soběšovice – Dolní Domaslavice a Fryčovice – Příbor-východ, I. etapa – Průzkum likvidovaných hlubinných průzkumných vrtů“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce "Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Synthesia, a.s. - sanace laguny betasmoly - dodatečné stavební práce"
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016