Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení doprůzkumu na lokalitě dehtová laguna společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu na lokalitě Transformovna Čechy střed - Mochov společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu na lokalitě Transformovna Kolín východ (Zálabí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení doprůzkumu starých ekologických zátěží a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě Vyškov společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení monitoringu a zpracování aktualizace analýzy rizik na lokalitách Hořice, Lipnice, Hradec Králové a Česká Třebová společnosti ČEZ Distribuce a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení ochranného sanačního čerpání na lokalitě ČS PHM Vysoké Mýto společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení ochranného sanačního čerpání v areálu společnosti GRANITOL a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení ochranného sanačního čerpání VI. ve společnosti ICEC ŠLAPANICE, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení ochranného sanačního čerpání v prostoru zahrádkářské kolonie v blízkosti areálu bývalé Tesly Rožnov, jejímž právním nástupcem je společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení pilotního testu a zpracování projektové dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - IX. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod – mimořádného vzorkování v areálu a okolí společnosti SPOLANA a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - monitoringu na lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod – monitoring v okolí bývalé budovy A114 na lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení prací při sanaci ekologických škod - odčerpání drénu II. ve společnosti ICEC ŠLAPANICE, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30  ››