Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provádění supervize akce „Příprava území po ukončení hornické činnosti – polyfunkční území areálu bývalého dolu Dukla“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Revitalizace (sanace) řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady, obec Dolní Domaslavice I. a II. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA, 2. část“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „Úprava přeložky Vesnického potoka“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize akce „VUAB Pharma a.s. ROZTOKY U PRAHY sanace starých ekologických zátěží"
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize dokončení sanačních prací ve společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize sanačních prací II. etapy prováděných na lokalitách Hlubočky-Mariánské údolí, Šternberk a Dvorce 02 společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervize sanačních prací prováděných v rámci akce „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s. Kroměříž – odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle Dodatku prováděcího projektu „Projekt na dokončení sanace staré ekologické zátěže OEZ Letohrad Dolní Třešňovec“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervizního dozoru sanačních prací realizovaných dle „Dodatku prováděcího projektu Prováděcí projekt sanačních prací OEZ Letohrad skládka Písečná I (GEO Group a.s. prosinec 2013)“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provádění supervizních prací při sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v letech 2014 – 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení aktualizace doprůzkumu a projektové dokumentace sanace v areálu společnosti ŠROUBY Krupka s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20 30  ››