Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva II
nadlimitní Zadáno 21.10.2016 04.11.2016 10:00
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort MF
nadlimitní Zadáno 30.09.2016 30.12.2016 10:00
Dodávka energií (silové části) pro resort Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 29.09.2016 29.09.2016 12:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 24.08.2016 17.10.2016 10:00
Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
nadlimitní Hodnocení 24.05.2016 11.07.2016 10:00
Dodávka multifunkčního kopírovacího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 23.05.2016 09:30
Servis a údržba trafostanic v objektech MF
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 25.05.2016 10:00
Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami
nadlimitní Zrušeno 01.04.2016 28.12.2016 10:00
Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 12.02.2016 18.04.2016 10:00
Grafické zpracování finančních daňových tiskopisů
podlimitní Zadáno 19.12.2015 20.01.2016 10:00
Poskytování služeb monitoringu služebních vozidel MF
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2015 18.12.2015 10:00
Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů II.
nadlimitní Zadáno 04.09.2015 24.09.2015 10:00
ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY Z DONORSKÝCH ZEMÍ V RÁMCI EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-14
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2015 12.08.2015 10:00
Analýza energetické optimalizace budov
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2015 30.07.2015 14:00
„Monitoring podzemních, povrchových a odpadních vod v rozvodně Mydlovary společnosti E. ON. Distribuce, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2015 29.01.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016