Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dynamický nákupní systém na dodávky osobních vozidel - Výzva 3-17
nadlimitní Zadáno 05.09.2017 18.09.2017 10:00
Nákup stolních PC v resortu Ministerstva financí 2017
nadlimitní Zadáno 25.08.2017 26.09.2017 10:00
Poskytnutí služeb interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2017 25.08.2017 10:00
Dynamický nákupní systém na datové služby IP MPLS - Výzva 2/2017
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 08.08.2017 10:00
Interní akty řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 27.06.2017 10:00
Zřízení / změna parametrů datových linek typu Dark Fibre pro resort Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 07.06.2017 20.07.2017 10:00
Poskytnutí nezávislých ICT analýz, interpretace analýz pro potřeby MF ČR 2017/2018
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 19.06.2017 14:00
„Náhradní výstavba inženýrských sítí a příjezdové komunikace v obci Stonava - náhrada za objekty likvidované v důsledku hornické činnosti"
podlimitní Zadáno 06.06.2017 28.08.2017 23:59
Stěhovací služby v objektech MF
podlimitní Zadáno 25.04.2017 15.05.2017 10:00
Dynamický nákupní systém na datové služby IP MPLS - Výzva 1/2017
nadlimitní Zadáno 20.04.2017 17.05.2017 10:00
Servis chladících zařízení v ZK
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2017
Svoz a likvidace materiálu ke skartu a sběru
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017
Údržba gastrozařízení v ZK MF
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2017
Studie proveditelnosti na úpravu provozních prostor pro vozidla CNG
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2017
Komplexní zajištění provozu účtenkové loterie
nadlimitní Zadáno 28.11.2016 10.01.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016