Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Relikvidace starého důlního díla Michálkovická jáma
nadlimitní Zadáno 13.04.2013 06.06.2013 00:00
Opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže v areálu SPOLANY a.s. Neratovice, lokalita stará amalgámová elektrolýza, stavba 880A – dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 04.04.2013 04.04.2013 00:00
Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – dodatečné služby
nadlimitní Zadáno 27.03.2013 04.04.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-3/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-4/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-6/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/008-1/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování hlasových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/008-2/2012
nadlimitní Zadáno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-1/2012
nadlimitní Zadáno 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-2/2012
nadlimitní Zadáno 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Poskytování datových komunikačních služeb pro potřeby resortu MF - v návaznosti na smlouvu č. 332/009-5/2012
nadlimitní Zadáno 21.03.2013 21.03.2013 00:00
Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
nadlimitní Zadáno 16.03.2013 16.05.2013 00:00
Projekt č. 35/7 - Likvidace hlubinného průzkumného vrtu na ropu a zemní plyn Lm – 1 Dolní Lomná
nadlimitní Zadáno 16.03.2013 23.05.2013 00:00
Servisní podpora prostředků Jednotného bezpečnostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7
podlimitní Zadáno 14.03.2013 02.04.2013 00:00
„Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž - odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“
nadlimitní Zadáno 04.02.2013 12.02.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016