Public contract: Provozní podpora k IS CICERO

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3619
System number: P22V00000035
Contracting authority registration number: STC/007238/ÚSGŘ/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-027515
Date of commence: 14.07.2022
Tender submit to: 19.08.2022 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Provozní podpora k IS CICERO
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování:
*Rozvoje systému,
*Incident Managementu;
a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 - Specifikace služeb návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a v rámci paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy.

Zadavatel je dále oprávněn nad rámec služeb podpory specifikovaný v čl. 2.1 zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby:
*Change Managementu,
*Konzultace
Obsahová náplň služeb ad hoc je blíže specifikována v Příloze č. 1 návrhu smlouvy.
Součástí plnění dodavatele dle návrhu smlouvy je zajištění provozu helpdesku prostřednictvím sw aplikace, umožňující objednateli zadávání požadavků na jednotlivé kategorie služeb.
Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen v návrhu smlouvy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 11 800 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance