Veřejná zakázka: Provozní podpora k IS CICERO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3619
Systémové číslo: P22V00000035
Evidenční číslo zadavatele: STC/007238/ÚSGŘ/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-027515
Datum zahájení: 14.07.2022
Nabídku podat do: 19.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozní podpora k IS CICERO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele plnění spočívající v poskytování:
*Rozvoje systému,
*Incident Managementu;
a to dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 - Specifikace služeb návrhu smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a v rámci paušální ceny uvedené v čl. V odst. 1 návrhu smlouvy.

Zadavatel je dále oprávněn nad rámec služeb podpory specifikovaný v čl. 2.1 zadávací dokumentace a v Příloze č. 1 návrhu smlouvy požadovat ad hoc služby, a to služby:
*Change Managementu,
*Konzultace
Obsahová náplň služeb ad hoc je blíže specifikována v Příloze č. 1 návrhu smlouvy.
Součástí plnění dodavatele dle návrhu smlouvy je zajištění provozu helpdesku prostřednictvím sw aplikace, umožňující objednateli zadávání požadavků na jednotlivé kategorie služeb.
Detailní popis předmětu plnění této veřejné zakázky je podrobně vymezen v návrhu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky