Public contract: Dodávka průmyslového skartovacího stroje s vestavěným lisem včetně odkupu stávajícího stroje

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3711
System number: P23V00000038
Contracting authority registration number: STC/3953/ÚSB/2023
Date of commence: 26.04.2023
Tender submit to: 16.05.2023 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka průmyslového skartovacího stroje s vestavěným lisem včetně odkupu stávajícího stroje
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této VZMR je závazek dodavatele dodat 1 ks dvoustupňového skartovacího stroje ve stupni utajení P5 podle normy DIN 66399, včetně vestavěného horizontálního lisu, a včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu Smlouvy (dále jen „zařízení“), a to v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek (dále jen „tato výzva“).
Součástí předmětu plnění je:
a) doprava zařízení
b) instalace a uvedení zařízení do provozu, včetně napojení na stávající odsávací systém a prověření jeho funkčnosti v rámci zkušebního provozu
c) zaškolení určených zaměstnanců
d) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání.

Detailní popis předmětu plnění této VZMR včetně všech souvisejících součástí je podrobně specifikován v návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy (výše a dále jen „Smlouva“).

Nedílnou součástí předmětu plnění této VZMR je závazek odkupu stávajícího stroje v majetku zadavatele, kterým je jednostupňový skartovací stroj typu INTIMUS S 15.50, jehož součástí je nefunkční lisovací zařízení (dále jen „stávající zařízení“). Součástí odkupu je rovněž deinstalace, odpojení od zdroje elektrické energie a systému odsávání, a odvoz zařízení z objektu, resp. z místa plnění zadavatele.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • CRN: 00001279
 • Postal address:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 356596

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance