Veřejná zakázka: Dodávka průmyslového skartovacího stroje s vestavěným lisem včetně odkupu stávajícího stroje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3711
Systémové číslo: P23V00000038
Evidenční číslo zadavatele: STC/3953/ÚSB/2023
Datum zahájení: 26.04.2023
Nabídku podat do: 16.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka průmyslového skartovacího stroje s vestavěným lisem včetně odkupu stávajícího stroje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této VZMR je závazek dodavatele dodat 1 ks dvoustupňového skartovacího stroje ve stupni utajení P5 podle normy DIN 66399, včetně vestavěného horizontálního lisu, a včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu Smlouvy (dále jen „zařízení“), a to v souladu s technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 1 návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek (dále jen „tato výzva“).
Součástí předmětu plnění je:
a) doprava zařízení
b) instalace a uvedení zařízení do provozu, včetně napojení na stávající odsávací systém a prověření jeho funkčnosti v rámci zkušebního provozu
c) zaškolení určených zaměstnanců
d) předání dokladů a dokumentů vztahujících se k užívání.

Detailní popis předmětu plnění této VZMR včetně všech souvisejících součástí je podrobně specifikován v návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy (výše a dále jen „Smlouva“).

Nedílnou součástí předmětu plnění této VZMR je závazek odkupu stávajícího stroje v majetku zadavatele, kterým je jednostupňový skartovací stroj typu INTIMUS S 15.50, jehož součástí je nefunkční lisovací zařízení (dále jen „stávající zařízení“). Součástí odkupu je rovněž deinstalace, odpojení od zdroje elektrické energie a systému odsávání, a odvoz zařízení z objektu, resp. z místa plnění zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní tiskárna cenin, s.p.
 • IČO: 00001279
 • Poštovní adresa:
  Růžová 943/6
  110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 356596

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky