Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém – Nákup technologií loadbalancingu

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zavádění
Probíhá zavedení dynamického nákupního systému. Dodavatelé mohou ve stanovené lhůtě podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P24V00000071
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-026887
Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 16.07.2024 10:00
Datum otevření: 12.06.2024
Datum ukončení: 12.06.2029 00:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém – Nákup technologií loadbalancingu
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem plnění Veřejné zakázky je nákup technologií loadbalancingu (ADC – Application delivery controller) realizované na technologiích výrobce F5 Networks, Inc., 801 5th Ave, Seattle, WA 98104 (dále jen „Výrobce“).
  Zadavatel požaduje v rámci jednotlivých výzev k podání nabídek realizovaných prostřednictvím DNS (dílčích veřejných zakázek) dodání do místa plnění (včetně dopravy) jednotlivých technologií F5 (HW a SW komponentů), včetně jejich příslušenství, SW licencí, produktových subskripcí dokladů nezbytných k jejich užívání, případně včetně HW maintenance a/nebo SW maintenance a/nebo subskripcí, bude-li maintenance pro konkrétní dílčí veřejnou zakázku požadována. HW maintenance a/nebo SW maintenance a/nebo subskripcí musí být poskytována v rámci servisního programu Výrobce.
  Podobný popis předmětu plnění s požadovanou technickou specifikací včetně délky poskytování HW/SW maintenance bude vždy uveden v jednotlivých výzvách k podání nabídek v rámci dílčích veřejných zakázkách realizovaných prostřednictvím zavedeného DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 45 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
 • IČO: 03630919
 • Poštovní adresa:
  Na Vápence 915/14
  130 00 Praha 3 - Žižkov

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mfcr.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS