Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Revitalizace území po těžbě ve Skalách u Rýmařova v k.ú. Skály u Rýmařova“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí - Revitalizace území Těrlické přehrady - Rekonstrukce mostu v Albrechticích“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Sanace důlních škod na Bohumínské Stružce, Rychvaldský jez – trať ČD, km 4,595 – 10,530, stavba č. 5660“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace na akci „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace sanace podzemních vod, včetně výkazu výměr a rozpočtu prací ve společnosti SPOLANA a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic, a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace sanace ve společnosti VELAMOS, a.s., lokalita Skuteč
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě Časy společnosti PARAMO, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě provozu Chirana společnosti NEAL s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování studie proveditelnosti sanace podzemních vod v lokalitě Starý závod společnosti SPOLANA a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování studie proveditelnosti sanačního zásahu a pilotní pokus na lokalitě bývalá skládka vápenných kalů v k.ú. Opočnice ve vlastnictví společnosti Crystal BOHEMIA, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování studie proveditelnosti sanačního zásahu a projektové dokumentace sanace na lokalitě Poděbrady společnosti Crystal BOHEMIA, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování zkrácené aktualizace analýzy rizika v prostoru elektrolýzy v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování zkrácené analýzy rizika v prostoru kontaminace Hg mezi vnitropodnikovou komunikací společnosti SPOLANA a.s. a břehem Labe
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování 3. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016