Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace sanačních-stavebních prací na akci „Rozšíření vodovodu Trhové Dušníky, vodovodní přípojky – nápravná opatření k eliminaci krajně naléhavého stavu Kovohutě Příbram nástupnická a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace sanačních - stavebních prací na lokalitě ČS PHM Čáslav společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace sanačních - stavebních prací na lokalitě Lipník nad Bečvou společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace sanačních - stavebních prací ve společnosti Ing. Matoušek Dan
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace stavebních prací při sanaci ekologických škod - Obnova území po těžební činnosti v lokalitě hřbitova v Ostravě – Nové Vsi
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace plochy Lipina, plocha A
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace technických opatření a podrobný průzkum nově zjištěných SEZ v korytě řeky Olše protékající areálem TŽ, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace VIII. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Sanace močůvky (hnojůvky) a siláže v areálu farmy Nový Svět
VZ malého rozsahu Zadáno
Sanace nově zjištěných skutečností v dílčí lokalitě SO33 v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016