Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování aktualizace projektové dokumentace sanace na lokalitě Hlavečník společnosti PARAMO, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu na lokalitě AGLOMERACE společnosti VÍTKOVICE a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizika centrální části areálu Rybitví společnosti Synthesia, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti AVIA, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti EVČ s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti Jihočeská plynárenská a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizika v areálu společnosti Lučební závody Draslovka a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování aktualizované analýzy rizik provozu Chomutov společnosti ACTHERM, spol. s r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování doplňku aktualizace analýzy rizika areálu společnosti ECOINVEST PŘÍBRAM, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování doplňku analýzy rizika na lokalitě DS PHM Šumperk společnosti BENZINA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Lučina, revitalizace toku po důlní činnosti ř. km 0,000 – 3,262, stavba č. 5657“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Ostravice, ochranná hráz v ř. km 0,0 – 3,0, stavba č. 5659“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Cyklostezka Dobřečov – Ferdinandov“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Cyklostezka Rešov – Rešovské vodopády“
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě – Příprava průmyslové zóny“
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016