Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Smlouva o poskytování služeb STC
nadlimitní Zadáno
Supervize akce „Humanizace zajištěných nebo zlikvidovaných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v intravilánu města Ostravy“
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti - protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě - Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce „Příprava území po ukončené hutní prvovýrobě společnosti VÍTKOVICE, a.s. pro realizaci projektů rozvoje lokality (Nové VÍTKOVICE) – demolice souboru průmyslových objektů a technologických celků – 2. část“
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“
VZ malého rozsahu Zadáno
Supervize akce „Sanace a rekultivace odkaliště Saxonie“
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016