Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Koksovna ČSA společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Koksovna Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Koksovna Lazy společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu lokality Skládka chemického odpadu společnosti OKK Koksovny, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení předsanačního doprůzkumu v areálu společnosti Sara Lee Czech Republic, a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení sanačních prací-monitoringu saturované zóny kontaminované CIU v areálu Dolů Nástup Tušimice společnosti Severočeské doly a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - „ČSA – okolí arboreta – 2. část (příkop E)“
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Chemické provozy - opatření vedoucí k nápravě SEZ ve společnosti AERO Vodochody a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace OM VIII. etapa - zbytkové plochy (bývalé kolejiště)
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení VI. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení VII. etapy ochranného sanačního čerpání na lokalitě Hlubočky-Mariánské údolí společnosti MORA MORAVIA, s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení VII. etapy ochranného sanačního čerpání ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace sanačních – stavebních prací dle „Projektové dokumentace sanačního zásahu PARAMO, a.s. – lokalita Nová Ves“
VZ malého rozsahu Zadáno
Realizace sanačních – stavebních prací mezi ohnisky A a B expediční části haly ve společnosti EVČ s.r.o.
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016