Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity – dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 04.09.2014 17.09.2014 00:00
Poradenské služby
nadlimitní Zadáno 12.08.2014 15.08.2014 00:00
Poradenství a podpora Ministerstva financí při tvorbě technického řešení státního dozoru nad on-line sázkovými hrami a loteriemi
nadlimitní Zadáno 08.08.2014 30.09.2014 00:00
„Sanace plochy se starou zátěží podle projektové dokumentace sanačního zásahu - dodatek č.1 - Rašelina a.s. – dodatečné služby“
nadlimitní Zadáno 22.07.2014 07.08.2014 00:00
Supervize akce "Revitalizace území a sanace škod vzniklých důlní činností v oblasti terminálu Hranečník"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2014 28.07.2014 00:00
Oprava fasády nádvoří budovy B - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2014 29.07.2014 00:00
Poskytování právních služeb státu v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice investory do fotovoltaických elektráren
nadlimitní Zadáno 03.06.2014 11.07.2014 00:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 20.03.2014 00:00
Realizace sanačního zásahu v rámci opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží v areálu společnosti Harfa s.r.o. - dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 01.02.2014 13.02.2014 00:00
Auditní služby - akreditace a certifikace platební agentury 2014 - 2020
nadlimitní Zadáno 01.01.2014 13.03.2014 00:00
Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě – dodatečné stavební práce
nadlimitní Zadáno 28.11.2013 05.12.2013 00:00
Revitalizace Sadu Míru ve Svinově
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 12.12.2013 00:00
Revitalizace území bývalého povrchu dolu Paskov
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 23.01.2014 00:00
Technická asistence při ověřování průběhu realizace projektů financovných z Programu švýcarsko-české spolupráce
nadlimitní Zadáno 19.11.2013 27.01.2014 00:00
Služby bezpečného síťového rozhraní v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí
nadlimitní Zadáno 04.11.2013 03.01.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016