Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Revitalizace a resocializace území postiženého těžební činností v Horním Městě - Revitalizace centra obce po těžební činnosti - zajištění starých dobývek – dodatečné stavební práce“
nadlimitní Zadáno 16.10.2013 24.10.2013 00:00
Likvidace hlavního důlního díla Nová jáma, v lokalitě Zlaté hory - jih
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 23.01.2014 00:00
Poskytování technické a metodické podpory IS CEDR MF
nadlimitní Zadáno 10.10.2013 29.10.2013 00:00
Nákup tabletů - veřejná zakázka realizovaná přes elektronické tržiště GEMIN
podlimitní Zadáno 01.10.2013 21.10.2013 00:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2013 16.08.2013 00:00
Poradenské služby
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2013 14.08.2013 00:00
Poskytování služeb podpory projektového řízení v rámci transformace činností podpory provozu ICT Ministerstva financí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2013 12.07.2013 00:00
Poskytnutí právního rozboru
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2013 08.07.2013 00:00
Ověření bezpečnosti webové aplikace SERVICE DESK Státní tiskárny cenin
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
Úklidové služby v objektech Ministerstva financí, ul. Voctářova č.p. 2145/9 a 2145/11
podlimitní Zadáno 11.06.2013 27.06.2013 00:00
Optimalizace systému podpory a rozvoje IISSP v podmínkách Ministerstva financí ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2013 10.06.2013 00:00
Snížení rozsahu dodávané funkcionality RISPR, včetně řešení ve funkční oblasti RISRE při současném navýšení objemu služeb funkční a technické podpory v rámci IISSP
nadlimitní Zadáno 17.05.2013 20.05.2013 00:00
Pronájem reklamních ploch pro informační kampaň k důchodové reformě
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2013 16.05.2013 00:00
Dodávka nábytku pro Ministerstvo financí
podlimitní Zadáno 30.04.2013 16.05.2013 00:00
Relikvidace starého důlního díla Michálkovická jáma
nadlimitní Zadáno 13.04.2013 06.06.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016