Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo financí


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Monitoring podzemních, povrchových a odpadních vod v rozvodně Mydlovary společnosti E. ON. Distribuce, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.01.2015 29.01.2015 00:00
Strategické řízení komunikace v souvislosti s projektem Elektronické evidence tržeb
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2014 22.12.2014 16:00
Technická asistence při veřejnosprávní kontrole na místě v programech EHP a Norských fondů 2009-14
nadlimitní Zadáno 12.12.2014 29.01.2015 00:00
„Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Oprava vozovky podél vodního přivaděče do Žermanické přehrady – Horní Domaslavice“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2014 18.12.2014 00:00
Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova
nadlimitní Zadáno 14.11.2014 05.12.2014 00:00
Zavedení projektového řízení, projektové kanceláře a tvorba metodiky projektového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 21.11.2014 00:00
Tisk, kompletace a distribuce obálek
nadlimitní Zadáno 24.10.2014 16.12.2014 00:00
Právní služby - spor A11Y Ltd
nadlimitní Zadáno 21.10.2014 24.10.2014 00:00
„Výběr dodavatele na realizaci dvoukolového monitoringu podzemní a povrchové vody ve společnosti KASTL Invest s.r.o."
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2014 12.11.2014 00:00
„Provedení doplňku aktualizace analýzy rizik ve společnosti FARMAK, a.s."
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2014 11.11.2014 00:00
„Náhradní výsadba v lokalitě tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2014 23.10.2014 00:00
Právní služby
nadlimitní Zadáno 07.10.2014 10.10.2014 00:00
„Sanační práce na lokalitě Nové Vráto závod společnosti Jihočeské dřevařské závody, a.s."
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2014 21.10.2014 00:00
"Supervizní činnost na akci „Likvidace hlavního důlního díla – Obránců míru a Úklonná jáma“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2014 17.10.2014 00:00
„Supervizní činnost na akci „ Likvidace hlavního důlního díla – Nová jáma Josef “ – VZ malého rozsahu“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2014 13.10.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016