Veřejná zakázka: „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1742
Systémové číslo: P16V00000462
Evidenční číslo zadavatele: MF-20517/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 640870
Na základě předběžného oznámení:
Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016
Nabídku podat do: 10.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je sanace a prodloužení kanalizačního sběrače B jednotné stokové sítě města Ostravy na území městských obvodů Slezské Ostravy, Radvanice a Bartovice. Sběrač B bude odvádět splaškové a zčásti dešťové odpadní vody na ČSOV Muglinov, které jsou odtud přečerpány do stokového systému sběrače A na levém břehu řeky Ostravice, který zajistí transport odpadních vod na ÚČOV města Ostravy. Ostatní dešťové vody budou odlehčeny v jednotlivých odlehčovacích komorách do vodních toků Lučina a Ostravice.
Činnosti budou prováděny dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zak. č. 2765/DPS-2015 zpracované společností KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava na stavbě „Prodloužení sběrače B do Radvanic“, realizované v rámci projektu „Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy.
Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž činnost prováděná hornickým způsobem, zejména ražba štoly kanalizačního sběrače, protlaky a další dle projektové dokumentace. Štola kanalizačního sběrače je navržena v uzavřeném obloukovém profilu s definitivním světlým geometrickým rozměrem o výšce 1,9 m a šířce 2,66 m. Ostění štoly realizované v obloukové uzavřené výztuži, s rovnou počvou.
Součástí předmětu veřejné zakázky je i aktualizace materiálu "Vyhodnocení atmogeochemického průzkumu a návrh bezpečnostních opatření" (zpracovatel Geoengineering spol. s r.o., arch. č. G-3903-1/1), 12/2003, včetně návrhu bezpečnostních opatření.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky