Veřejná zakázka: „Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1763
Systémové číslo: P16V00000483
Evidenční číslo zadavatele: MF-27763/2016/45
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644030
Na základě předběžného oznámení:
Jezero Most - napojení na komunikace a IS - část I.,II, III.
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 13.04.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je vybudování přístupových komunikací
a páteřní infrastruktury inženýrských sítí pro zajištění přístupu do prostoru nově vznikajícího Jezera Most.
Detailně je předmět plnění vymezen v projektové dokumentaci: „Jezero Most- napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ zpracované společnostmi Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice a ARTECH, spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1.
Projekt je rozdělen na 3 jednotlivé části:
• I. část řeší komunikačně přístup do oblasti jižních svahů Jezera Most dále pak rozvod IS v tomto prostoru.
• II. část řeší komunikaci v prostoru jižních svahů Jezera Most s vyřešením přístupu do prostoru přístaviště.
• III. část vychází z plánovaného projektu MiniMost.

Členění stavby na stavební objekty:
I. část:
SO 101 Příjezdová komunikace - větev západní
SO 102 Příjezdová komunikace - větev východní
SO 201 Protlaky
SO 301 - Pitný vodovod
SO 302 - Splašková kanalizace
SO 303 - Splašková kanalizace ČS a výtlak
SO 304 - Dešťová kanalizace
SO 305 - Dešťová kanalizace komunikace
SO 306 - Dešťová kanalizace ČS a výtlak
SO 307 - Záchytné odvodňovací příkopy
SO 401 - VN rozvody, SO 402 - Trafostanice, SO 403 - NN rozvody
SO 404 - Venkovní osvětlení
SO 405 - Slaboproudé rozvody
SO 501 - STL plynovod
SO 801 Kácení a náhradní výsadby

II. část:
F2.00 Příprava stavby
F2.01 Komunikace a hrubé terenní úpravy
F2.02 Dešťová kanalizace komunuikace trasa č.2
F2.03 Dešťová kanalizace komunikace trasa č.6
F2.04 Splašková kanalizace
F2.05 Pitný vodovod
F2.06 Silnoproudé rozvody - přípojka arboreta

III část:
SO 31 Zásobní řad pitné vody
SO 37 Dešťová kanalizace - stoka A
SO 41 VTL plynovod
SO 42 RS plynu
SO 43 STL plynovod
SO 53 Rozvody NN
SO 55 Síťové rozvody telefonu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo financí
 • IČO: 00006947
 • Poštovní adresa:
  Letenská 525/15
  118 10 Praha 1 - Malá strana
 • Název oddělení: MF - Odbor realizace ekologických závazků
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 508241

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Letenská 15
118 10 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky